MINERVA (BETA-version)

Välkommen till Riddarhusets nya databas MINERVA!

Detta är beta-versionen av databasen där vi än så länge testar funktionalitet och innehåll.
Redan nu kan du hitta mycket information om ätterna Adelswärd och Ankarcrona.

När alla tester är klara kommer vi att publicera mycket mer information om samtliga ätter i MINERVA. Det kommer att finnas information om ätterna, vapensköldar, porträtt, sigillstampar, vapenporslin, stamtavlor och mycket mer.

Har du frågor (eller hittar buggar) får du gärna maila: goran.morner@riddarhuset.se.

Göran Mörner
Riddarhusgenealog