MINERVA

Välkommen till Riddarhusets nya databas MINERVA!

Nu är det möjligt att söka på alla svenska adliga ätter. Från A till Ö.

Nu kan du söka fram grundläggande information om alla svenska adliga ätter och även se deras vapensköldar. Det rör sig om hela 3829 stycken ätter!
Av dessa ätter är 2967 introducerade, 758 ointroducerade samt 104 uteslutna (introducerade men upphöjda i högre värdighet) ätter.

Det finns extra mycket information (många föremål) för ätterna Adelswärd, Ankarcrona, Hummerhielm, Kruuse af Verchou och Spens.

När alla tester är klara kommer vi att publicera många fler föremål som är kopplade till adliga ätter. Det kommer att visas fler vapensköldar, sköldebrev, begravningsvapen, porträtt, sigillstampar, vapenporslin, stamtavlor och mycket mer.

Det finns även flera föremål som inte är direkt kopplade till en enskild ätt. Du kan t ex bläddra i 3 volymer av Peringskiölds fantastiska genealogier. Sök på: Föremål: Kategori: Genealogi/Peringskiölds genealogier.

Har du frågor (eller hittar buggar) får du gärna maila: goran.morner@riddarhuset.se.

Göran Mörner
Riddarhusgenealog