2024-03-18, Nyförvärv! Porträtt Kuylenstierna, nr 1304.

Riddarhuset har tagit emot den generösa donationen av 11 st fotografiska porträtt föreställande medlemmar av adliga ätten Kuylenstierna, nr 1304.
Här kommer du direkt till porträtt för ätten Kuylenstierna: De nya porträtten hittar du på sista två sidorna:
https://minerva.riddarhuset.se/?paged=11&show-posts=yes&lineage-search-type=lineage_object&lineage-s=kuylenstierna&lineage-search-category-parent=643&lineage-search-category-child&rank-s%5B0%5D&knighted_year&introduced_year&extinct_sword_side_year&extinct_spin_side_year&status-s%5B0%5D

/Göran Mörner, riddarhusgenealog