2024-05-14. Alla porträtt publicerade i MINERVA!

Alla porträtt som tidigare fanns i den fristående ”porträttdatabasen” är nu flyttade till MINERVA.

Här kommer du direkt till dessa:
https://minerva.riddarhuset.se/?show-posts=yes&lineage-search-type=lineage_object&lineage-s&lineage-search-category-parent=643&lineage-search-category-child&rank-s%5B0%5D&knighted_year&introduced_year&extinct_sword_side_year&extinct_spin_side_year&status-s%5B0%5D

Nyheter i MINERVA jämfört med den gamla ”porträttdatabasen”:
1. Informationen på baksidan av bilderna har transkriberats och återges i informationen.
2. Informationen är uppdaterad med  nytt data från stamtavleprojektet.
3. Ca 1000 tidigare oidentifierade personer har identifierats och beskrivits. Endast ca 250 individer kvarstår att säkert identifiera.
4. Vissa enstaka bilder som tyvärr tidigare varit kopplade till felaktiga ätter har nu åtgärdats.

Det handlar om 12.964 bilder – främst personporträtt – men även annat som olika egendomar.

Den separata ”porträttdatabasen” kommer nu att avvecklas. MINERVA blir då det sammanhållande gränssnittet till Riddarhusets samlingar.

/Göran Mörner, riddarhusgenealog