2024-05-19, Keysers vapenbok publicerad i MINERVA!

Henrich Keysers vapenbok från 1650 är Sveriges äldsta tryckta vapenbok. Endast ca 12 exemplar finns bevarade. Riddarhuset har 2 av dessa i sina samlingar.
Nu finns ett av dessa exemplar med 546 vapensköldar publicerad i MINERVA.

Alla vapensköldar är sökbara för respektive ätt.
Till exempel adliga ätten Breitholtz, nr 484:
https://minerva.riddarhuset.se/foremal/breitholtz-heraldik-keysers-vapenbok-1650-24071/

Men hela vapenboken är även bläddringsbar sida för sida.
Här kan du bläddra från början:
https://minerva.riddarhuset.se/foremal/heraldik-keysers-vapenbok-1650-24085/

/Göran Mörner, riddarhusgenealog