Heraldik Keysers vapenbok, 1650

Heraldik • Keysers vapenbok, 1650

Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars frijherrars och samptlige adelens wapnar och sköldemärcken, 1650.
Riddarhusets exemplar nr 1.

Plats
Riddarhuset, Sverige
Förvärv
Donation
Förvärvskommentar
"Denna Wapne Book är till Högl: Ridderskapets och Adelens Tienst Skänckt och Gifwen af Liutenanten vid Kongl Åbo Lähns Infanterie Wählborne Herr Friedrich Arvidsson Bock af Buckila."
Bock af Bukkila, Fredrik. Född 1730-09-16. Död 1769-12-23.
Upphovsperson
Keyser, Henrich
ARK ID
14-8520
Sidor
246