2023-06-19. Alla ätter på bokstaven A publicerade.

Nu kan du söka på information om alla ätter som börjar på bokstaven A. Från den ointroducerade adliga ätten Abel (von Minden) till friherre von Axelsson.
Det rör sig om 139 ätter. Vi visar 25 levande  och 114 utdöda.
Av dessa 139 ätter är 115 introducerade, 22 ointroducerade  samt 2 uteslutna ätter.

/Göran Mörner, riddarhusgenealog