2024-01-03, Alla porträtt från Adelskalendern publicerade

Nu finns 844 bilder från Sveriges Adelskalender i MINERVA.

Alla fotografier på personer och egendomar från Adelskalendern 1899 till och med 2022 är digitaliserade.
Från Otto Adelborg till Kajsa Ållongren i Finland.
Det handlar om 258 kvinnor, 480 män, 2 par och 104 egendomar.

Den fristående ”porträttdatabasen” kommer att successivt att flyttas över till MINERVA och därefter avvecklas.

/Göran Mörner, riddarhusgenealog