2023-12-17, Nyförvärv! Friherrebrev von Paykull.

Riddarhuset har tagit emot den generösa donationen av friherrebrevet från 1818-05-11 för för friherrliga ätten von Paykull, nr 370.
Här kommer du direkt till det:
https://minerva.riddarhuset.se/foremal/von-paykull-skoldebrev-skoldebrev-23352/

/Göran Mörner, riddarhusgenealog